Konstellatsioon

Konstellatsioonipraktikum

Konstellatsioonipraktikum on loodud selleks, et üheskoos uurida, õppida, muuta ja luua. Eelkõige on see praktiline õpituba, põnev uurimislabor ja võimaluste varalaegas. Õpime märkama energia seiskumist ja pingeid süsteemides, ära tundma neid lahendavaid tegureid ja asjaolusid, ning avama seiskunud energia, blokeeringud ja tunnistama olevikku sellisena nagu see on. Toome nähtavale nähtamatud jõud, mõjutegurid ja psühholoogilised tagamaad. Konstellatsioon on näidanud end võimsa fenomenaalse töövahendina uurimaks inimteadvust ja süsteeme. 

Konstellatsioonitöö protsessis on võimalik tellida töö, lasta teha disain, või test, ning kellegi töös mõne aspekti esindamise kaudu saada oma eluga sünkroniseeruv kogemus. Juhuseid teadupoolest olemas ei ole, ning keegi ei juhtu juhuslikult esindama ilma teatava resonantsita oma enda elus. Tööd saab tellida erinevatel teemadel: uurida iseenda siseelu - hirme, tundeid, kehalisi sümptomeid, unenägusid, uskumusi ja tõekspidamisi (ning nende tagajärgesid). Samuti saab uurida peresuhteid ja -pingeid, või korduvaid mustreid, haigestumisi, energia tõkestusi ja anomaaliaid. Saame ka testida potentsiaalseid partnereid, töökohti, kodukandidaate, erialavalikuid jm. 

Me kõik kuulume erinevatesse süsteemidesse: pere-, rahvuse-, eriala- jm süsteemid, mis on omakorda põimunud teiste süsteemidega. Süsteem selles tähenduses on erinevate teadvustatud osade ühendus või liit, mis toimib teatud reeglite või põhimõtete alusel. Vahel on süsteemis toimunud mingi sündmus või miski, mis on muutnud süsteemi toimimise põhimõtteid. Näiteks on mõnes peres juhtunud mingid haigused või teatud tüüpi kannatused, millel on kindel algne põhjus (nt teatud süsteemi liikme hälbiva käitumise tõttu väljatõrjumine). Tulemusena kannatavad järgnevad põlvkonnad. Kui inimese elus tundub olevat “miski suurem kui ta ise”, siis üldjuhul peegeldab see pinget terves süsteemis. Tahame me seda või mitte, kuulume paratamatult elava inimesena paljudesse süsteemidesse, mis meid mõjutavad, ning mida meie ise mõjutame. Konstellatsioon püüab vaadelda süsteeme tervikuna, püüdes tuvastada pingekohad ja avada ventiilid, et vabaneks seiskunud energia, olevikus elavad inimesed saaksid elada vabamat, rahulikumat ja inimväärsemat elu.

Milles saab konstellatsioon aidata:

 • inimese siseelu aspektide ja korduvate mustrite tundaõppimisel
 • sümptomite, hirmude ja kannatuste lõpetamisel
 • peremustrite tuvastamisel ja pingete vabastamisel
 • suhete parandamisel ja konfliktide lõpetamisel
 • mustrite transformeerimisel
 • tulevikupotentsiaalide uurimisel ja valikute tegemisel
 • valikute ja võimaluste testimisel
 • tunnete teadvustamisel ja emotsionaalse pinge vabastamisel
 • minevikus toimunud juhtumite uurimisel
 • sobivama ja parema tulevikureaalsuse loomisel
Ja veel...
 • Kui tundub, et kogu tarkusest ja pingutusest ei piisa, et miski muutuks.
 • Kui muudkui teed ja teed aga tulu ei tõuse.
 • Kui miski nõuab erakordselt suurt pingutust ja väsitab ülemääraselt.
 • Kui tundub, et väljapääsmatust kohast elus mitte kuidagi pääseda ei õnnestu.
 • Kui mingi koorem on nii raske/suur/ülejõu, et kanda ei jaksa ja jõud lõpeb.
 • Kui ei saa kellegagi ühendust, või ei mõisteta.
 • Musta lamba fenomen.
 • Kui ei tea kuhu, kellega, või kuidas edasi.
 • Kui on kuhugile kadunud tahe, selgus, jõud ja tervis.
 • Kui hoolimata pingutusest lähevad suhted sassi ja miski ei õnnestu.
 • Kui elutahe on nõrk ja pole eesmärki mille poole liikuda.
 • Kui armastus on kadunud.
 • Kui hoolimata ravist sümptomid ei muutu.
 • Kui on igatsus kaaslase, lapse või sobivama eluviisi järele.
 • Kui raske lapsega/vanemaga on ühendus nõrk või kadunud.
 • Kui lahkunule jäeti end väljendamata ja süütunne/kahetsus ei lase elada.
 • Kui raske haigus ravile ei allu.  
 • Kui ei mõista kellegi käitumise/suhtumise tagamaid.
 • Kui ei saa aru miks peres on sellised juhtumid/käitumine/suhtumine.
 • Kui on palju valikuid ja ei tea mida teha.
 • Kui on soov alustada äriga või uue hobiga.
 • Kui teed mida armastad, aga energia kaob ja maad võtab kurnatus ja väsimus.
 • Kui tahad teada mida teised sinust arvavad.
 • Kui oled elus teelahkmel või suurte otsuste ees.
 • Kui napib enesekindlust, julgust, või ressursse.
Case study: ühest toimunud konstellatsioonist anonüümselt.
Üks keskealine naine kannatas ärevushäirete all, mille avaldumiseks polnud otsest põhjust. Häired ilmnesid ootamatult sagedusega iga kuu, ning see halvendas oluliselt elukvaliteeti. Lisaks pidi ta mingeid tegevusi hakkama vältima. Nii oli olnud viimased 15 aastat tema elust. Ärevushäired ilmnesid peale tuttava äkilist surmajuhtumit. Konstellatsiooni kaudu uurima hakates tuli välja, et see naine oli lapsendatud 6 kuusena kasuvanemate juurde, ning elanud nendega kogu oma lapsepõlve. Sellest saadud trauma mattus sügavale alateadvusse, ning väljendus juhuslike impulssidena ärevusehoogudena. Naine soovis küll ärevusest vabaneda, kuid selleks oli vaja toimunud tunnistada, ning tema vanemate ebameeldivatele tegudele otsa vaadata. Tegemist oli sügava traumaga, mis nõudis konstellööri hoolikat käsitlemist. Samuti oli näha, et naine ei olnud korraga kogu tööd valmis ära tegema, vaid suutis toimunut haarata jupikaupa. Sündmused hakkasid seepeale lahenema ja hargnema. Huvitav oli töö lõpus tähelepanek, et ärevus oli ainuke (alateadlik) seos teda mahajätnud vanematega. Seepärast ei saanud ta ka sellest omal jõul lahti. Selline võib olla lapse armastus teda ellu toonud vanemate vastu.