Eesmärk


Õnn on meeleseisund, mille saavutame harmoonilist elu elades. Õnn ei ole ajutine rahuldustunne muutliku meele soovide täitumisest. Tõeline õnn on vastuoludeta sisemise rõõmu seisund, ilma karistuse, või süütundeta, mida kogetakse heaolu-, rahu-, ja mõistmise kaudu.

Õnn on otsus! 

Maksimaalse elujõu tagamiseks on vaja midagi enamat, kui lihtsalt oma elust kõik stressiorid kõrvaldada. Stressoritest vabanemine viib meid kõigest neutraalsesse nullpunkti. Et elu täiel rinnal õitseks, tuleb lisaks stressorite kõrvaldamisele rakendada rõõmsat, armastuserohket ja rahuldustpakkuvat eluviisi, mis stimuleerib kasvuprotsesse. 

Depressioonide ja enesehaletsuse sügavamaks põhjuseks on baasuskumus, et oleme võimetud oma elutingimusi muutma, või abitud kuskilt sisemusest väljavoolavate ülevoolavate emotsionaalsete lainete ees. Selle muutmine nõuab tähelepanu ja pingutust. Seistes silmitsi iga väljakutsega, ühtki neist vältimata, on meil olemas vahendid ja võimekus ületada iga olukorra raskused. Muutes oma suhtumist, muutuvad rasked olukorrad meie jaoks õnnistuseks. Tõeline enese tundmine on hädavajalik. Tõe taipamine oma olemuse kohta eeldab, et enne peame uurima seda mida me endast mõtleme, alateadlikult (ehk uurima uskumuste süsteemi).
Sageli tunnevad hinged maises elus võimetust aduda heaolu ja kogeda õnne, seda isegi laitmatut elu elades. Põhjuseks on minevikus, ka eelmistes eludes, kestvalt mõju avaldavad kogemused. Sajandeid enese armastamise võime puudumist võib tuleneda sügavalt sisse programmeeritud väärast “pärispatust”, mille tuumast võib leida madala enesehinnangu ja võimetuse ennast armastada.

Neid tundeid eneses ära tundes saab teha tööd nende muutmiseks. Ühe toimiva ülesandena võib nihutada perspektiivi oma elu vahetult elamiselt näitlejana, elamisele peaosatäitjana näidendis, mille nimeks on “Elu”. Enesekindlana selles rollis, õnnelikuna ja võimelisena andma, saama ja armastama Jumalikkust iseendas. Sedasi oma rolli välja mängides võid õppida vahetama ja muutma sagedusi. See töötab samamoodi nagu negatiivsete mõtete vahetamine positiivsete vastu. Rõõmu ja õnnetunde sagedus tõmbab ligi sarnase sagedusega energiaid. Kuid selle harjutuse käigus tuleb õppida kõigepealt ennast armastama ja harjutlemine toetab ümberprogrammeerimise protsessi, mille käigus muudetakse vigased ja hävituslikud minevikus pärinevad uskumused.

Elu voolab vabamalt kui otsustame aktsepteerida ja vastu võtta oleviku, ning ees seisvad väljakutsed, sest need tegelikult on enda valitud. Edasi liikumiseks elus peame selle teadlikult valima, ning olema rahus ja leidma õnne teadmises, et eesseisev on oma valiku(te) tulemus. Me peame edasi liikuma, ning mitte hirmust kängitsetuna seiskuma. Kui emotsioonid tulvavad meist üle näiliselt ilma põhjuseta, siis saab see juhtuda vaid põhjusel, et me ei ole kuulanud seda süvimat hingehäält, mis andis märku meid ärritavast. Meistri teed käimine ei tähenda väljakutseteta elu, vaid seda, et on olemas piisav tarkus ja lahendus nende väljakutsete lahendamiseks. See ei pruugi olla lihtne. Protsess võib jätkuda väga erinevates formaatides. Selline on elu dünaamika, teadvuse avardumine.