Terapeut ja nõustaja

 Sügav soov maailma ja iseennast tundma õppida on toonud mind teadvuse, psüühika ja elu kujundavate hoovuste uurimise radadele. On mingid asjad elus, mida ei saa vältida ja ilma milleta ei saa elada. Minu uurijavaimu jaoks on sellisteks asjadeks erinevate teadvuseseisundite kujunemise mehhanismid, inimsuhete dünaamikad, looduse toimimist kujundavad seadused, vaimu ja mateeria kokkupuutekohad jm. Mulle on alati meeldinud raamidest väljuda, kuid selleks on olnud vaja eelnevalt neid raame kujundavaid mustreid tundma õppida ja aktsepteerida nende raamide olemasolu. Miks oleme sellised nagu oleme? Mis on meid sellisteks kujundanud? Kas see on kõik? Mis veel on võimalik? 

Kõik on võimalik: muutuda märkimisväärselt, teiseneda, terveneda eluaegsetest kurnavatest seisunditest, transformeeruda. Ilma vajaduseta samastada end rollide, seisundite, käitumismustrite, või muude meelevoogu kujundavate hoovustega, oleme vabad kannatusest ja selle põhjustest. Elu on teekond iseenda tundmaõppimiseks. Kui sellel teel on keegi, kelle eluülesanne on tundmatuga silmitsi seistes kõiges ära tunda iseennast, võib selline kaaslane teekonna hämarates peatustes olla suurimaks kingituseks. Töös inimestega kasutan empaatiavõimet, sensitiivsust ja intuitiivsust.

Väline on sisemise peegeldus. Minu tee iseenda tundmaõppimisel on olnud sügavalt transformatiivne: aastatepikkusest depressioonist ja vähkkasvajast oma vaimu abil tervenemise protsessile on mind aidanud empaatia ja usaldus vaimu elu loovasse väesse. Muutunud on kõik: tegevusvaldkond, huvialad, väärtused jm. Õõnestavad suhted on asendunud toetavatega. Kõik see on aidanud ka teiste inimestega toimuvat mõista ja peegeldada. Vabadus on see elu- ja olemise viis, mis mind enese elukestvale tundmaõppimisele, arengule ja  abistamisele motiveerib.

Olen omandanud TÜ magistrikraadi sotsiaalteadustes. Peale pikka turunduskarjääri läbisin praktilise psühholoogia ja psühhoteraapia (hüpnoterapeudi) väljaõppe erakoolis Terviklik Mina. Inimese anatoomia, füsioloogia ja patoloogiate tundmisele pani aluse 3-aastane massaažiõpe Lahemaa Tervisekoolis (Krautmani Terviseakadeemia). Mind on huvitanud iidsed tarkused, tervendustraditsioonid ja šamanism, millega olen kokku puutunud vaimsetel rännakutel Eestist Brasiilia vihmametsa hõimudeni. Aitan elustada eestlaste pärimustarkusi, hingestatud maailmavaadet ja vaimsust; elule äratada meie rahvast läbi sajandite elus ja terve hoidnud teadmistevaramut. Seoses sellega olen sukeldunud süvitsi psühhedeelse psühholoogia tundmaõppimisse. 

Minu jaoks on moodne kodu oma steriilsuses ja minimalistlikus valges pühaduses väga igav. Kuid see on maitseasi. Mulle meedib krutskitega ootamatu ettearvamatu maagiline kodukeskkond, kus lohakus ei ole liigne, vaid kaunistav element. Ma tean ennast juba väga paljudes erinevates kodukeskkondades, eriti igal pool Tallinnas, ja alles nüüd tunnen ma rahu. Just selle poolvildaka segaduse pärast loodusepühamus, mille õnnelik valdaja ma mõneks ajaks siin ilmas olen, ja mille uksi me teiste jaoks avan. Ma ei taha mitte kodus "oma aega võimalikult mugavalt ära olla", vaid panustada kooseluolule selle keskkonnaga ja selles viibivate inimestega pidevas muutumises, pidevas arengus. Ma saan elada vaid värvilises ja dünaamilises keskkonnas, mis vastab kõige eredamini minu natuurile; olles koos loodusega, ühenduses. Unistan kodu juurde päiksepaneelipargi rajamisest, mis toetaks energiaga talveaeda. Et kasvatada oma toidu aastaringselt ja elada võimalikult autonoomselt. Soovin looduse tuppa kutsuda. Elan koos maaga. 


Vägev vähk. Minu nõustaja teekonna kujunemine sai alguse terviseprobleemist, mille ravimiseks otsustasin kasutada traditsiooniliste medikamentide ja operatsiooni asemel oma vaimujõudu. Vähk õpetas mulle olulisi asju iseenda ja elu kohta. Kuid mis kõige olulisem - ilma kolme tegurita vähk areneda ei saa:
1) kroonilise armastusepuuduseta;
2) valusate traumaatiliste sündmusteta ja
3) eelnimetatute korduvuse hirmus eluisu kaotamise ja sellest pikkamisi areneva lootusetuse tundeta (depressioon).  See kolmainsus viib immuunsüsteemi püsiva allasurumiseni ning DNA-kahjustusteni, mida organism meele pideval negatiivsete uskumustega pommitamisel ühel hetkel enam taastada ei suuda. Allakäiguspiraali protsessi aluspõhjuseks oli vaimse elueesmärgi puudumine.  


Vähk õpetas mulle, et enamus inimese probleeme tulenevad mõtlemisega samastumisest, ning on seega psühhosomaatilist päritolu. Olevikku kohale tulles lahenevad ka kõige raskemad küsimused. Kuid kriisid ja elulised probleemid on just need, mis võivad viia arengulävele: võimalusteni avada uks uutele potentsiaalidele, ning kus probleemist võib kujuneda võimalus kasvamiseks. Teadvustades ja muutes piiravaid uskumusi iseenda ja maailma kohta, on võimalik muuta elu harmoonilisemaks, ning teostada kõik südamest tulenevad unistused. Üks mu vaimne sõber kord ütles, et mitte ära otsi elu mõtet, vaid püüa mõtestada oma elu. Olen sageli kuulnud inimesi ütlevat: "ma ei taha elada!". Praegu kuulen ma nende ütlustes seda, et nad mitte ei igatse surra, vaid  nad ei taha elada tühja, eesmärgitut elu, milles puudub lootus ärgata igal hommikul rõõmuga, elada mõtestatud rikastavat harmoonilist elu; ning minna igal õhtul voodisse täitumusetunde- ja tänutundega võimaluse eest elada.   

Ammutan meelerahu, inspiratsiooni ja vaimujõudu joogapraktikast, meditatsioonidest, avatud rikastavatest suhetest ja looduse loomulikust toimimisest. Mulle meeldib inimesi inspireerida, innustada ja arengule tagant tõugata. See võib sageli viia kvanthüpeteni suhetes, eneseteostuses, materiaalses elukorralduses, või vaimses arengus. Annan parima, et inimesed leiaksid kontakti oma tõelise olemusega: sõltumatu, vaba ja häirimatu loomusega.