Nõustamine ja teraapia

Mul on olnud rõõm ja õnn  2005 aastast alates aidata väga paljudel inimestel leida oma kadunud tasakaal. Lahendamist on leidnud kõige erinevamad küsimused: psühholoogilistest ja füüsilistest haigustest karmiliste umbsõlmede lahtiharutamiseni, ning kiire vaimse kasvu tõttu suurte psüühiliste muutustega toimetulekuni. Ikka eesmärgiks vabastada mõtete loodud tarbetust kannatusest, aidata leida uinunud võimed, loovuse allikas ja loomulik sära.

Nõustajana saan pakkuda tuge ja abi avades uusi uksi. Sisse peab aga ustest astuma inimene ise. Nõustamise protsessis ei ole terapeut teadja, ega ekspert, kes annab edasi seda mida ta on õppinud. Nõustaja on pigem avatud tühi ruum, kes sukeldub kliendi ees teadmatusse, ning nii saab ilma maakaardi, või hüpoteesideta tühjas ruumis ilmuda välja midagi täiesti uut. Ma ei hinda mingit olukorda isiklikust teadmisest lähtuvalt, ega kasuta seda teadmist juhtlõngana protsessis. Pealegi on teadmised alati seotud minevikuga. Kui jääme neisse kinni, siis jääme kinni minevikku ja seeläbi välistame oleviku uud võimalused, mis loovad tulevikku kujundavaid muutusi. Tõeliselt väärtuslikud uued arusaamad sünnivad mitte pingelise järelemõtlemise tulemusena, vaid alles siis, kui mõtlemisest on loobutud.

Nõustamise protsess on rätsepatöö tellija materjalist, mis nõuab süvenemist, tähelepanelikkut, kuulamisoskust ja tunnetust. Nõustajana olen inimese teenistuses, vaatan kliendi kõrvalt mida tal küsimuste lahendamiseks vaja on, ning mida saab tema huvides teha selleks, et elada rahuldustpakkuvamat elu. Aitan klienti taasühendada sellega, mis teda kannab. Nõustaja on sillaks inimese personaalsuse ja hinge, pere ja elukeskkonna, mineviku ja tuleviku, üksikindiviidi ja terviku vahel. Neutraalselt loobun oma kavatsustest ja ettekujutusest. Ainult selline olek aitab näha objektiivset pilti, kus klient parasjagu oma eluga on.  Nõustaja hoiak ei ole agressiivne, ega oma huvidest lähtuv, pole suunatud avastamisele, uurimisele, väljaselgitamisele nagu seda on teadlase hoiak. Nõustaja on vaatleja, kes suhtub tegelikkusesse kui pidevalt muutuvasse elavasse olendisse, ning laseb sel end õpetada, ning laskub nähtuste meelevalda. Iga samm on hüpe tundmatusse, ning vajab julgust ja usaldust. Nõustamine on seega töötamine ja elamine olevikus. Selline teadus lähtub igal hetkel elavast kogemusest, selle asemel, et juhinduda teooriatest, mis põhinevad eilsel kogemusel. Kliendi hingele pääseb ligi ainult sedavõrd, mil nõustaja hing on avatud ja ligipääsetav. Mitteteadmises oleme alati avatud. Me oleme olevikus, kus elu parasjagu toimub. See olevik on alati uus. Sellepärast tunnevadki inimesed end nõustamissessiooni järgselt täiesti värskena, väljununa ajatuse kosutavast embusest. 

Minu uksed on avatud kõigile, kes tunnevad soovi oma elu ja iseennast sügavamalt tundma õppida. Võta ühendust: kontakt